arhiva - Historija

Kad su počele gorjeti srpske radnje, a policija pokrenula hajku na atentatore, znao sam da će mi uskoro zakucati na vrata, krenuo sam prema Crnoj Gori. Vozom sam se prebacio do Mostara i dalje preko Blagaja do Stoca, a onda prespavao kod svojih i rekao im da nikome ne govore da sam navraćao.
10. jun 2014. | Historija | Autor: Ševko Kadrić | Pogledano: 7495 puta | Komentara: 0
Sam je naložio da se zatre mjesto njegovim moštima, kako mu zlobnici ne bi prevrtali kosti. Beskrajno je želio da se smiri taj nemirni čovjek, koga s dubokom tačnošću mogu slaviti i zaljubljenici pokreta hipija koliko i umnici kojima se život prikazuje kao put koji se račva u Radost i Ništavilo,...
10. jun 2014. | Historija | Autor: Neđo Šipovac | Pogledano: 3660 puta | Komentara: 0
Maknuti sa dvora lijepu kurtizanu nipošto nije htio, premda je humska gospodarica po Bogu i zakonu tražila da ona bude jedina njegova družbenica. Žena Hercegova sa sinom pobježe u Dubrovnik, a to vlastelinu ne bi po volji, jer se plašio da će ga ona, a i sin, jer dijete pada pod uticaj majke, ozloglašavati u tuđini.
7. maj 2014. | Historija | Autor: Neđo Šipovac | Pogledano: 1746 puta | Komentara: 0
Na čelu Jugoslavije proveo je 35 godina tijekom kojih je od te balkanske države uspio napraviti snažnu i utjecajnu zemlju. Sam je, također, bio vrlo utjecajan, posebice u međunarodnim odnosima, osnovavši Pokret nesvrstanih u sklopu kojega je uspješno balansirao između zavađenih hladnoratovskih strana.
4. maj 2014. | Historija | Autor: Stolaclook | Pogledano: 1692 puta | Komentara: 0
Donosimo Vam video zapis sa mitinga nazvanog Stolačka raja za mir. Napominjemo da pjesmu Ti si mi bila u svemu naj, koja je u to vrijeme doživljavana kao svojevrsna oda državnosti i samostalnosti Bosne i Hercegovine, izvodi rahmetli Emir Buzaljko, uz pratnju stolačkih muzičara koje ćete, nadamo se, prepoznati.
27. apr 2014. | Historija | Autor: Stolaclook | Pogledano: 3709 puta | Komentara: 3
Oni koji su se izjasnili za odlazak u inostranstvo prebačeni su u posebni hangar gdje su imali više hrane i čak izvjesnu slobodu kretanja unutar logora. Nije se radilo o nagrađivanju pomenute skupine već o kažnjavanju nas ostalih pošto smo se mi, kako je upravnik potcrtao, izjasnili za odlazak na stranu neprijatelja...
23. apr 2014. | Historija | Autor: Jasminko Šarac | Pogledano: 2039 puta | Komentara: 0
Sušta je istina da je volio žene, tri svoje zakonite i brojne raspusne i tuđe. Ratovao je sa susjedima, ali i sa sinovima svojim, zbog žena njihovih. Mavo Orbin priopštava, kao sigurnu činjenicu, da mu je prva žena bila Ana, kćer Đurđa Kantakuzena, poslije čije smrti je uzeo Jelenu, ili, kako neki vele, Barbaru,...
20. apr 2014. | Historija | Autor: Neđo Šipovac | Pogledano: 1844 puta | Komentara: 0
Logornik bi stalno dolazio i držao dosadne govore o neograđivanju i nama kao neprijateljima njegova naroda. Promatrao sam te 'neprijatelje' i zaključio kako postoje jedino u njegovoj glavi. Golobradi dječaci suznih pogleda i sijedokosi starci umornih očiju, izranjavani civili u poderanoj odjeći. Narod.
5. apr 2014. | Historija | Autor: Jasminko Šarac | Pogledano: 1895 puta | Komentara: 0
Oko hiljadu ustaša zaustavilo je marš austrijske vojske na Pješivcu, da se morala zakopati i postaviti topove. Da bi zaustavio topovsku paljbu, po nagovoru nekih, koji su ga rekli slijediti a prevariše ga, otište se na konju Stočanin Dervo Hajdarović, nasrne na tobdžije, skoči na jedan top i dade ezan.
23. mar 2014. | Historija | Autor: Alija Nametak | Pogledano: 2587 puta | Komentara: 0
Pojedinci bi noću gorko plakali nastojeći to sakriti od drugih, ali po prirodi stvari uvijek neko vidi. Bile su to mučne i teške slike, suze i glasni jecaji, beznađe bez kraja. Ošišani do gole kože bili smo slikom i prilikom pravi robijaši. Većina je iznemoglo buljila u prazno brojeći minute do ručka.
22. mar 2014. | Historija | Autor: Jasminko Šarac | Pogledano: 1961 puta | Komentara: 0
Kod nas se već duže vremena osjeća užasna nemarnost, indolencija prema knjizi uopšte, a specijalno prema lijepoj književnosti. Naš svijet već duže vremena ne čita skoro ništa, niti prati dobre i loše pojave na savremenoj književnoj pijaci. To je jedno zlo, koje treba svim sredstvima liječiti, ali...
18. mar 2014. | Historija | Autor: Hamid Dizdar | Pogledano: 2300 puta | Komentara: 0
Kako su nakon mira u Karlovcima sagrađeni i prošireni gradovi u Mostaru, Ljubinju, Trebinju, biće da je toga vremena popravljen i proširen i stari grad Vidoški - u turskim izvorima piše se uvijek Vidoška - i u nj stavljena posada s dizdarom na čelu, a u isto doba ustrojena je i Vidoška kapetanija.
17. mar 2014. | Historija | Autor: H. Kreševljaković | Pogledano: 3573 puta | Komentara: 0