Dodjela stipendija studentima sa područja općine Stolac
19. apr 2012. | Natječaj | Autor: | Pogledano: 2061 puta
Na temelju članka 33. Statuta općine Stolac ("Sl. glasnik općine Stolac" broj: 01/98 i 01/02) i Odluke o načinu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima sa područja općine Stolac u akademskoj 2011/2012 godini ("Sl. glasnik općine Stolac" broj:01/12), Načelnik općine Stolac, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu stipendija studentima sa područja općine Stolac
u akademskoj 2011/2012 godini

I

Raspisuje se javni natječaj za dodjelu stipendija iz proračuna Općine Stolac, studentima visokoškolskih ustanova (u daljem tekstu: studenti), koji ispunjavaju uvjete utvrđene Kriterijima i Javnim natječajem.

Stipendija se dodjeljuje za akademsku 2011/2012 godinu u bespovratnom iznosu od 400,00 KM.

II

Pravo prijave na natječaj za dodjelu stipendije Općine Stolac imaju redoviti studenti s područja općine Stolac, izuzev studenata prve godine i apsolvenata koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

- da su državljani Bosne i Hercegovine
- da imaju prebivalište na području općine Stolac
- da su u statusu redovitog studenta
- da nisu ponavljali godinu studija
- da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit.

Stipendija se ne može dodijeliti za dva ili više studenata iz istog obiteljskog kućanstva.

III

Listu stipendista i Rješenje o dodjeli stipendija donosi Načelnik, na prijedlog Povjerenstva za utvrđivanje liste za dodjelu stipendija.

Lista za dodjelu stipendija utvrđuje se u skladu s kriterijima utvrđenim Odlukom o načinu i kriterijima zadodjelu stipendija studentima sa područja općine Stolac u akademskoj 2011/2012 godini.

IV

Prijave na natječaj za dodjelu stipendija podnose se isključivo na posebnom obrascu koji se može preuzeti na web stranici Općine Stolac: www.stolac.gov.ba ili na pisarnici Općine Stolac, Ul. kralja Tomislava b.b. Stolac

V

Uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendije studenti su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

1. Presliku CIPS-ove osobne iskaznice;
2. Potvrdu o statusu redovitog studenta i godini studija;
3. Potvrda da nije obnavljao godinu studija ili drugi odgovarajući dokaz;
4. Izjavu da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit;
5. Presliku prve stranice indeksa;
6. Dokaze o  otežanim uvjetima života:

- dokaz o poginulim, umrlim ili nestalim roditeljima  (uvjerenje nadležnog  tijela ili smrtni list),
- rješenje o utvrđivanju invalidnosti za studenta podnositelja prijave
- rješenje o utvrđivanju invalidnosti za roditelje,
- potvrdu o redovnom školovanju za studente čija su  braća i sestre na  redovitom školovanju

7. Dokaz o postignutim rezultatima u učenju:
- potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodnih godina studija.

VI

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog natječaja na oglasnoj ploči Općine Stolac.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti putem pošte ili predajom u pisarnicu Općine Stolac, Ul. kralja Tomislava b.b. Stolac sa naznakom - Povjerenstvo za utvrđivanje liste za dodjelu stipendija u akademskoj 2011/2012 godini, Ul. kralja Tomislava b.b. Stolac.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

VII

Sve dodatne informacije u vezi natječaja mogu se dobiti u zgradi Općine i na tel. 036/853-101.
 
Print verzija Posalji prijatelju Dodaj u Favorite
  Register