Mali rječnik karakteristične leksike
15. okt 2011. | Riječi i fraze | Autor: Muamer Kodrić | Pogledano: 11661 puta
Portal Stolaclook pokušat će kroz sekciju Frazilook prirediti mali rječnik leksike karakteristične za stolački kraj. Za početak smo se poslužili „Rječnikom bosanskog jezika" Alije Isakovića, prenoseći iz njega sve riječi i fraze uz koje stoji natuknica da su karakteristične za Stolac i okolinu.  Pozivamo vas da nas pomognete u ovom naumu, odnosno dostavljate nam riječi, fraze i izraze (koje ćemo  dodavati rječniku uz navođenje imena „donatora") kojima ćemo stalno nadopunjavati i bogatiti sadržaj Frazilooka. Nadati se da će prikupljeni materijal biti iskorišten u pripremu nekog budućeg  „Rječnika karateristične leksike Stoca".

Avertiti se – Jesi li se avertio?, doći sebi, osvjestiti se, sjetiti se.
Bala – svežanj (robe), denjak.
Baščine –  zarasle bašče.
Bespara –  sudopera.
Berikat  m – Uhvatit ću te za berikat, grkljan, up. Skok: berikata f. 
Beštimati –  (Š. Vegar), bestimati, psovati.
Bilja –  cjepanica
Birak –  jedan.
Blahnuti se –  prepasti se; prenuti se iz sna, v. blanuti se, up. zblahnuto.
Blavor – sljepić.
Bocun - velika boca.
Bojse – On će, bojse, otići, možda.
Bonluk – obilje.
Broka – v. bruka
Bronzin – kotlić, bakrač.
Cicina – skakavac.
Cima – lišće u krompira.
Civare – tralje.
Coto – šepavac.
Crnokrug – poskok.
Čamba – pandža.
Čehulja – dio grozda.
Čeketalo – ručica u mlina za kahvu, meljac.
Čimati – čupkati, otkidati (što), čimkati.
Čivdirsati – pomahntati od dosade.
Čomrda – nabor među očima kada se obrve namgrode.
Čulin – ovan malih očiju.
Čust – skladan, ljepuškast, krepak.
Ćetunica – smokva cvjetunica.
Ćuko – pas.
Dub – hrast.
Dulum – dunum.
Dva-dni – v. dva dana.
Džomba – nezasitan čovjek.
Đeriz – odvodni kanal.
Falja – savijeni štap za čobansku igru "klis”.
Frča – četka.
Garibuša – sirotica.
Gornjaš – gornjanin, gornjak, brđanin.
Greba – prigorjelina (u posudi).
Gujina – glista, gujavica.
Gunjina – ogrtač od vune.
Guta – izbočina na tjelu.
Hablećina – blećak, budaletina.
Hajva – žarač za kalajisanje.
Halakura – prostakuša.
Halavnik – jadnik, hudnjak.
Harati se – starjeti, ružnjati se, poharati se.
Harlovina – neotesanac, grubijan, budaletina.
Harmuće – voda onečišćena trunjem.
Hasli – hasli da će biti tako, v. asli.
Hrnjegati se – trati se od drvo, hrnjgati se, hrnjati se.
Ispiriti – ishlapiti, izvjetriti.
Isprdak – posljednje sneseno jaje.
Isti istacati – sasvim isti.
Izbucati – pocjepati.
Izdrpati – izderati, pocjepati.
Izdurati – istrajati, izdržati.
Izmiruša – kahva.
Janjik – pčelnjak, up. uljanik
Janjilo – jagnjilište
Karijola – kolica s jednm točkom, civara.
Kibiti – kužiti, kibicirati.
Kimica – stjenica, kimak.
Klačarda – žbuka od klaka, kreča.
Klačina – krečana.
Korubati – komiti.
Kovrljati (se) – kolutati (se)
Krasna – trnokop.
Kraušac – zmija koja, prema narodnom vjerovanju, sisa kravu, kravosac, smuk.
Krcat – pun.
Krkala – konjska balega, konjštak, krkalo.
Krto, krtolić – manja krošnja, kotarica, košarica.
Krtola – krompir.
Kurdela –konopac, uzica; štapin, kurđela, up. korda.
Lačiti – Ko je jači taj lači! Tući, up. lačiti.
Lama – limena kanta.
Lapinar – čovjek velikih lapina, usana.
Lemeš – raonik.
Limica – trobridna turpija za metal.
Linijar – lenjir.
Lutor – prljav čovjek; nevjernik, prema: luteran, protestant, Lutherov pristalica (1483 – 1546).
Maća – bolest voća.
Majdonos – peršun.
Meljava – žito namjenjeno mljevenju.
Micina – gnojna upala potkožnog i međumišićnog tkiva, flegmona.
Mosur – ledenica.
Mrđela  - staklena bobica što se niže na đerdan.
Mrginj – granica između dva imanja, međa, mrgin.
Muhajem  - muajen.
Naćuliti (uši) – nadići.
Navegati – Šta si navego?, uputiti se, krenuti, navigati; nakriviti se.
Nevrat – Otišo u nevrat, propast, nepovrat.
Noriti – roniti.
Oblandati – Začas se oblanda, pohlepno izjesti, up. landati I landav (Arj.).
Oblaporan – pohlepan na jelo, proždrljiv.
Oduha – pećinski kanal ili pukotina kroz koji puše, duha, odušak, up. izduha.
Ohmica – jednogodišnje žensko ždrijebe, omica.
Ohmut – veće stado.
Okoprčan – okretaan, snalažljiv.
Omorina – zapara, sparina, omara.
Orgati  - rušiti, obrušavati (kamenje), up. sorgati.
Pelenisati se – upetljavati se u nešto, pačati se.
Pića – stočna hrana, krma.
Pjehnuti – izdahnuti, umrijeti.
Pipun – dinja.
Pjat – tanjir.
Plahnuti – Plahnuo je jato, poplašiti.
Pobundati se – zabuniti se.
Podbuhariti – oteći, napuhati se, podbunuti.
Padina – ledina.
Podivisati – izbezumiti se, povileniti.
Poharati se – postarati se, poružnjati.
Pohučao – lahotan, slabašan, oslabljen.
Pokučiti – Pokuči mi kišobran, dodati, pružiti.
Prešiti – hititi, žuriti.
Prga – kahva od prženog ječma.
Priuba  - nužna skrb.
Prolumbati se – Prolumbao se tavan, prolomti, propasti.
Propuh  - promaha
Prpoška – mjesto gdje kokoši čeprkaju.
Prpoška – isitnjen sir iz mjeha.
Puhica – bubuljica.
Puša – dio duhana koji sadioci ostavljaju za ličnu upotrebu.
Rašpa – turpija za drvo.
Satargati – upropastiti, oštetiti; satirati, satarisati.
Saustati – sustati, umoriti se.
Skriviti – ići dokraja u naumu.
Sljuhnuti – splasnuti.
Sorgati – srušiti, oburvati.
Sporiš – hajdučka trava.
Striješ – inje, slana, mraz, uslijed čega zemlja oranica postaje rahla, rastresita, sriješ.
Struga – uzak klanac, prolaz, bogaz.
Stuga – mučnina u želucu.
Stuhati – lunjati okolo kao stuha, stuhariti.
Svak – sestrin muž ženama, zet.
Svojat, svojta – šira rodbina.
Svojatan – koji se pazi s rodbinom, svojtom.
Šesan – skladan, zgodan.
Škakavac – skakavac.
Škripovi – nepravilne uloke u krečnjaku.
Špaga – kanafa.
Štekavica – zapor, kvaka.
Šuljuga – kiša i grad (zajedno).
Šušak – vrsta krpuše, krpelja, šušac.
Takulin – novčanik.
Tatlaša – kašasto jelo od kukuruznog brašna
Taulin – stočić, stolić, tavolin.
Teća – šerpa.
Telembečiti se – pretvarati se, činiti se bolesnim.
Tirac – veterinar.
Torla – gužva, strka.
Torotan – vrsta sira iz mjeha.
Trensla – biljka srodnja trešnij i višnji, trensa, magriva.
Ubleha – laska.
Ublehaš – Ne bacaj ublehe, laskavac.
Varenina – varenika.
Vergati se – peti se uz nešto.
Vihriti – gledati radoznalo.
Zabeluhati – Odvratiti pažnju, zabluditi.

Prdibegovic
Prdibegovic Dodajem i sljedeće:
vego - nego
naverušeno - nakostriješeno
prčica mrav
čamprljavo - bodljikavo (otprilike značenje, koristi se većinom pri odlasku u drva)
biflati - učiti napamet
dreždati - ne raditi, ljenčariti
ondar(a) - onda
ozgar(a) - odozgo
oz...See More
17.01.2012 at 11:59
Azra
Azra Evo jos par izraza od moje mame Stocanke: zajefiti se - onesvijestiti se, joltava - mala serpa sa dugom ruckom, a zaboravili ste i one neke standardne izraze kao sto su: kavada, karpuza, cirel, kapidzik i kenjac. :) Super vam je stranica, meni vrac...See More
09.02.2012 at 10:29
Post a comment
 
Print verzija Posalji prijatelju Dodaj u Favorite
  Register