Poziv za aplikacije 2012
4. maj 2012. | Obavještenje | Autor: | Pogledano: 1841 puta
Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da ove godine organiziramo petu po redu Postjugoslavensku mirovnu akademiju (PJMA) za osobe sa prostora bivše Jugoslavije, aktivne na polju izgradnje mira, suočavanja sa prošlošću i zaštite ljudskih prava, za aktiviste/ice, studente/kinje, istraživače/ice, teoretičare/ke, novinare/ke, državne službenike/ce, političare/ke i sve ostale kojima je mirovni rad u fokusu življenja i djelovanja.

Peta PJMA se organizira u Sarajevu od 22. - 31.07.2012. godine.

Ovogodišnja Postjugosvalenska mirovna akademija vam nudi tri kursa (dva na bhs jezicima a jedan na engleskom jeziku koji će se odvijati paralelno):

- Politika, moć i nejednakosti (voditelji/ca: Vlasta Jalušič i Tonči Kuzmanić)
- Uloga istorijske istine u proces transformacije sukoba (voditeljica: Svjetlana Nedimović)
- Strateška izgradnja mira (voditeljica: Jayne Docherty)

Svaki/a učesnik/ca može učestvovati na samo jednom kursu. 

Prijavljivanje 

Ako želite učestvovati na jednom od gore navedenih kurseva, molimo da ispunite aplikacioni formular koji se nalazi u nastavku. Nakon popunjavanja formulara, dobit ćete automatsko obavještenje da je vaš formular uredno primljen. Također ćemo vas u roku od 7 dana pismenim putem obavjestiti da li su nam potrebne dodatne informacije. Za svaki kurs će biti izabrano 22 učesnika/ca. Pored toga će se formirati lista čekanja od 20 osoba. 

Aplikacije se primaju od 1. maja do 1. juna (00:00 CEST). 

Ako imate pitanja ili nedoumice oko prijavljivanja, aplikacionog formulara ili genelarno oko učešća na PJMA, molimo da se obratite Tamari Šmidling na assistant@mirovna-akademija.org

Važno: Postoje dvije jezičke verzije aplikacionog formulara; jedna je na bhs jezicima a druga na engleskom jeziku. Molimo da koristite i ispunite onu verziju na kojem je jeziku kurs (npr. ako vam je kurs na engleksom jeziku, popunite aplikacioni formular na engleskom). 

Obavijestit ćemo vas o rezultatima izbora učesnika/ca 11. juna 2012. 

Ako nemate stalnu internet konekciju ili iz nekog drugog razloga ne možete ispuniti online aplikacioni formular, molimo da se javite na assistant@mirovna-akademija.org sa zahtjevom za doc. file (Word Document). 

Preduvjeti za učešće

Učesnici/e trebaju imati minimalno tri godine iskustva u rada na polju izgradnje mira ili srodnim poljima kao što je novinarstvo i mediji, formalno obrazovanje (studenti/ce i predavači/ce), umjetnost, državne institucije ili drugo.

Učesnici/e trebaju biti spremni posvetiti se odabranom kursu tokom svih osam dana trajanja (kasniji dolasci i raniji odlasci neće biti tolerirani).

Od učesnika/ca se očekuje spremnost da izvrše sve obaveze u vezi sa kursom (čitanje preporučene literature prije dolaska na PJMA, pisanje pripremnih radova prije akademije i završnog eseja, aktivno učešće na kursu, te da su spremni/e na slušanje i dijalog).

Preduvjet za učešće na trećem kursu je odlično pismeno i usmeno izražavanje na engleskom jeziku.

Minimalna dob za učešće na kursevima je 21 godina.

Plaćanje participacije nakon što je učesnik/ca primljen na PJMA. 

Osobe koje nisu učestvovale na jednoj od prethodnih Postjugoslavenskih mirovnih akademija će imati prednost. Od ukupnog broja učesnika/ca bit će zastupljeno 15% osoba koji dolaze van prostora bivše Jugoslavije među kojima se daje prednost osobama koje su svojim radom povezane sa regionom ili dolaze iz drugih konfliktnih područja.

Metodologija i način rada

Kursevi će kombinirati predavanja (u manjoj mjeri) i interaktivan način rada (većim dijelom kursa) kroz grupne diskusije, rad u malim grupama, analizu video i pisanog materijala. Ovakva metodologija pretpostavlja aktivno učešće i doprinos učesnika/ca u kreiranju kvalitetne dinamike rada.

Ukupno trajanje svakog od kurseva bit će osam dana – sedam radnih i jedan slobodan dan na sredini kursa. Radni dan će biti podijeljen u dva bloka – prijepodnevni i poslijepodnevni, sa pauzom za ručak i odmorom između blokova. Svi odabrani kandidati/kinje će nekoliko sedmica prije početka kursa dobiti pisani materijal neophodan za praćenje kursa koji su obavezni pročitati prije dolaska na PJMA.

Troškovi učešća 

Učešće na jednom od kurseva Postjugoslavenske mirovne akademije iznosi 700,00 Eura po učesniku/ci koje u potpunosti pokriva Fondacija Mirovna akademija uz podršku Mennonite Central Committee. Ovi troškovi se odnose na troškove smještaja, ručka, iznajmljivanja radnih sala, i honorara voditelja/ica. Putne troškove pokrivaju učesnici/e. Učesnici/e su također dužni platiti participaciju za učešće na kursu a koja će biti usmjerena na pripremu i štampanje radnih materijala. 

Participacija 

Učesnici/e koji/e su državljani/ke zemalja bivše Jugoslavije plaćaju participaciju u iznosu od 75,00 Eura (osim u slučaju da nemaju nikakvih mjesečnih primanja kada participacija iznosi 50,00 Eura),

Učesnici/e koji/e su državljani/ke ostalih zemalja (van regiona bivše Jugoslavije) plaćaju participaciju u iznosu od 300,00 Eura.

Za sve dodatne informacije ili pitanja kontaktirajte nas na 

E-mail: assistant@mirovna-akademija.org
Telefon/fax: ++387.33.651.560
Kontakt osoba: Tamara Šmidling, asistentica FMA
 
Print verzija Posalji prijatelju Dodaj u Favorite
  Register