Sjećanje na DTV "Partizan" Stolac
14. dec 2012. | Sport | Autor: Muhamed Elezović | Pogledano: 3218 puta
Ova sportska organizacija svoje korijene vuče još iz XIX stoljeća. Stolac je u to vrijeme, dakle u drugoj polovini XIX i prvoj polovini XX vijeka, nosio epitet naprednog kulturno-sportskog centra. Bio je epicentar svih političkih i društvenih zbivanja u ovom dijelu Hercegovine. Iz tog malog, ali drevnog grada odgajani su, školovani i vaspitani kadrovi u kulturi, nauci i sportu koji su njegovu slavu pronosili širom Jugoslavije.

Savez za tjelesno vaspitanje Stolac postojao je i prije Drugog svjetskog rata u Kraljevini Jugoslaviji. Njegovo sjedište nalazilo se u prostorijama kasnijeg VP Doma, a ovaj savez zvao se Sokolsko društvo. Sokolstvo je bilo pokret masovne tjelesne kulture koji se pojavio prvo u Češkoj, a zatim u svim slovenskim zemljama. Dr. Miroslav Tyrš osnovao je u Pragu 1862. godine Češko gimnastičko društvo "Sokol". Bila je to građanska organizacija koje je, pored razvoja sporta, imala i određene političke ciljeve u pravcu jačanja slovenstva tj. panslavizma. Tyrš je Sokolu dao ideju, tjelesni sistem i metodu, tjelovježbenu terminologiju, razradio njegovu organizaciju, bio njegov načelnik i redaktor časopisa "Sokol".

Prvo sokolsko društvo u Bosni i Hercegovini formirano je u Foči 1894. godine. Kasnije, početkom XX vijeka, i u drugim gradovima osnivala su se sokolska društva s nacionalnim predznakom: srpski, hrvatski i muslimanski Sokol.

Poslije Prvog svjetskog rata formira se Sokol Kraljevine Jugoslavije. Prema podacima, prije izgradnje Sokolskog doma u Sarajevu 1937. godine, u BiH je do tada bilo ukupno osam domova. Na području Banjaluke postojala su dva doma, u mostarskom okrugu tri, u Sarajevu dva i na području Tuzle jedan sokolski dom. Od ukupno 3 doma u širem području Mostara, u Mostaru se nalazio jedan, a u Stocu dva.

U Sokolskom društvu u Stocu rad je bio usmjeren uglavnom vježbanju na spravama, prostim vježbama i strojevim vježbama. Te aktivnosti zahtijevale su zatvorene prostorije. Stolac je koristio austrougarski lager za ofcire, kasniji VP Dom. Posebna pažnja se posvećivala vježbanju uz pratnju muzike. U sklopu Sokolskog društva djelovala je pleh-muzika, a najaktivniji u njoj bio je Lazo Giga, koji je ujedno bi i pročelnik. U Sokolskom društvu posebno aktivni bili su Mustafa Dizdar - Benca i Ahmo Pezo.

Pored Sokolskog društva u gradu Stocu, vrlo aktivno je bilo i Sokolsko društvo u selu Poplat pored Stoca. I Sokolsko društvo na Poplatu imalo je svoju pleh-muziku (limenu glazbu). Neki članovi Sokolskog društva s Poplata učestvovali su pred Drugi svjetski rat na velikom međunarodnom sletu u Pragu, a kao posebno aktivnog u ovom društvu valja izdvojiti Vasiku Vukosava.

Poslije Drugog svjetskog rata, neposredno po oslobođenju, u sarajevskom FIS-u je, od 5. do 9. maja 1945., održan Kongres Antifašističke omladine Bosne i Hercegovine. Odluke ovog kongresa, pored ostalog, dale su smjernice za razvoj tjelesne kulture u BiH i postavile njenu organizacionu strukturu. FIS je predstavljao centar svih društvenih, političkih, kulturnih i sportskih aktivnosti. U Domu FIS-a bilo je smješteno i prvo društvo za tjelesni odgoj formirano nakon rata u Sarajevu pod nazivom "Torpedo". Treba istaći da je golman u tada formiranom fudbalskom klubu "Torpedo"  bio Stočanin Alija Pirija, zvani Demić. F.K. "Torpedo" kasnije će promijeniti ime u F.K. "Sarajevo", pod kojim taj klub od tada do danas nastupa. U FIS-u je formirano i Društvo za fiskulturu "Udarnik". Nakon formiranja Gimnastičkog saveza Jugoslavije 1948. godine, društvo mijenja ime u Gimnastičko društvo "Pavle Goranin".

U procesu razvoja i omasovljavanja fizičke kulture došlo se do konstatacije da je atribut "gimnastički" preuzak za svestraniju djelatnost, pa je došlo do promjene naziva. U Ljubljani je 1951. g. održana skupština predstavnika svih gimnastičkih saveza republika i pokrajina i donesena je odluka da se organizacija preimenuje u Savez za tjelesno vaspitanje "Partizan".

U prvim poslijeratnim godinama DTV "Partizan" Stolac ima sljedeće sekcije: sekciju za vježbanje na spravama, rukometni klub, odbojkaški klub i atletsku sekciju. Po zakonu iz 1952. godine, svu imovinu sokolskih organizacija preuzeo je Savez za tjelesno vaspitanje "Partizan". Prva Partizanova sala za tjelesno vaspitanje u Stocu nalazila se u prostorijima današnje caffe slastičarne "S", dakle u Šetkinoj kući, a poslije Podgradom u Ćilimari te, na kraju, u kasnijim INKOS-ovim prostorijama u Uzinovićima.

Prvi posljeratni odlazak stolačkih sportista van Stoca desio se 1953. godine, a radilo se o nastupu na Hercegovačkim partizanskim igrama u Mostaru. Osvojeno je nekoliko medalja i pehara, pa je povratak bio praćen veseljem i mladalačkom pjesmom, ali samo do Domanovića. Naime, kamion koji je prevozio vježbače skliznuo je s ceste i zadržao se na branicima pored puta. Ali, sreća u nesreći je to da se lakše ugruhalo samo nekoliko pionira (djece) i da su se polupali osvojeni pehari. 

Posllije ovog sjajnog nastupa uslijedio je odlazak na Prvi republički slet u Sarajevu 1954, zatim na Druge hercegovačke partizanske igre 1955., pa na Drugi republički slet koji je održan 1956. godine. U međuvremenu, odbojkaška, gimnastička i atletska sekcija postižu niz sjajnih rezultata i osvajaju dragocjene medalje i pehare koji su krasili vitrine DTV "Partizan" Stolac, na čijem čelu se, u funkciji predsjednika, nalazio Mujo Obradović, njegovi zamjenici bili su Alija Pirija - Demić i Asim Kovačić, a načelnici Muhamed Elezović i Šaćir Turković.

Prednjački kadar školovan je u Mostaru, Sarajevu i Zaostrogu. Kod muškaraca, treba spomenuti prednjake: Alija Pirija - Demić, Mujica Gubeljić, Asim Kovačić, Hakija Rizvanbegović, Sulejman Rizvanbegović, Ahmet Šarac, Muhamed Elezović, Jovo Rundo, Munib Hrle i Mustafa Šarić - Kicoš.

Kod žena, načelnice su bile: Natalija (Nata) Jovičević - Vreća, Hidajeta Mulać - Arnautović, a dužnost prednjaka obavljale su: Vasvija Burina - Turković, Natalija Jovičević - Vreća, Stojanka Đogo - Mihić, Hidajeta Mulać - Arnautović, Mubera Festić, Zina Bešo - Pirija, Dika Čerkez - Vanje i Verica Zelenović.

U periodu od 50-ih do 60-ih godina prošlog stoljeća Društvo za tjelesno vaspitanje "Partizan" Stolac doživljava značajan uspon. Bili su to idilični dani za omladinu grada. Mladi su imali priliku da putuju širom Jugoslavije i da se upoznaju sa svojim vršnjacima po BiH i cijeloj bivšoj državi.

Poslije dva republička sleta u Sarajevu (1954 i 1956), išlo se na Gimnastijadu u Zagrebu. Bila je to gimnastička smotra mladih iz cijele Evrope, a održana je 1957. godine. 

DTV "Partizan" Stolac dao je svoje predstavnike i za proslavu na Sutjesci 1958. godine, kada su kao gimnastičari nastupila dvojica stolačkih predstavnika: Tomo Pantić i Muhamed Elezović. Oni su bili članovi bosanskohercegovačke brigade "Vladimir Perić - Valter"; iz Slovenije je došla brigada "Tone Tomšič", iz Hrvatske "Rade Končar", iz Srbije "Žikica Jovanović - Španac", iz Crne Gore "Sava Kovačević" i iz Makedonije brigada "Goce Delčev". U posjetu bosanskohercegovačkoj brigadi dolazili su visoki politički zvaničnici Jugoslavije, među kojima i Aleksandar Ranković - Marko, a posjetili su je i hercegovački narodni heroji Ilija Babić i Omer Mrgan.

Sljedeće godine (1959.) išlo se na Savezni slet u Beogradu, što je predstavljalo krunu svih dotadašnjih uspjeha DTV "Partizan" Stolac. Pored omladinaca, na sletu su učestvovali i veterani koji su prije Drugog svjetskog rata bili na sletu u Češkoj. Među njima je bio i Vasika Vukosav koji je na otvaranju sleta u Pragu nosio zastavu ispred tadašnjeg jugoslavenskog tima. Pored njega, bilo je još nekoliko starijih Stočana kao što su Simo Brkić i Jovo Ružić - Kaplar.

Kako sam već kazao, u sklopu DTV "Partizan" Stolac djelovalo je više sportskih sekcija. Najuspješnije su bile sekcija za vježbanje na spravama, odbojkaška i atletska sekcija. Sekcija za vježbanje na spravama učestvovala je na brojnim takmičenjima širom BiH, a u Stocu je bila neizostavni učesnik svih svečanih akademija i drugih manifestacija kulturnog i sportskog sadržaja. Bilo je to četa mala, ali odabrana.

Jezgro ove ekipe činili su: Muhamed Elezović, Tomislav Pantić, Munib Hrle, Meho Vojinović, Mustafa - Kicoš Šarić, Mirsad Šarić, Suad Rizvanović, Enver Šehović, Džemal Handžar, Đorđe Đukić, Sveto Ijačić, Zdravko Nikolić, Risto Sjeran, Bata (trgovac u prodavnici obuće "Bata"). Iz ove ekipe treba izdvojiti nekoliko vježbača koji su imali zapažene rezultate na nivou Bosne i Hercegovine, a među njima treba izdvojiti: Tomu Pantića, Muniba Hrlu i Muhameda Elezovića.

Pored gimnastičara, ne mogu a da ne spomenem i odbojkašku sekciju. Naši odbojkaši učestvovali su na republičkim i drugim takmičenjima  i postigli mnogo značajnih rezultata. Glavne uzdanice ove odbojkaške ekipe bili u: Ahmo Šehić, Mirko Perišić, Aleksandar Kunić, Predrag Kunić, Milan Soldo (polj. tehničar), Milan Soldo (ing. agronomije), Jovo Đurić, Žarko Ždralić, Mujica Gubeljić, Slobodan Ružić, Emil Meštrović i Vaso Vreća.

Početkom 70-ih godina prošlog stoljeća u sportu u Jugoslaviji dešavaju se značajne promjene. Formiraju se strukovni savezi na nivou države i republika koji zamjenjuju društva za tjelesno vaspitanje "Partizan", pa ona djeluju još samo kroz seoske partizanske igre i rekreativne sportove. U tom periodu održani su susreti DTV "Partizan" na Bledu u Makedoniji, a tom prilikom stolački "Partizan" dobio je plaketu za rekreaciju i doprinos sportu. Zadnje gostovanje Stočani su imali u Foči na susretima seoskih društava "Partizan".

Smrću predsjednika DTV "Partizan" Stolac Muje Obradovića prestaje rad ove značajne sportske organizacije u vidu DTV, i ona će nastaviti djelovati kao Sportsko društvo "Partizan", na čije čelo je izabran Šaćir Turković koji je tu funkciju obavljao do 1992. godine. 
 
Print verzija Posalji prijatelju Dodaj u Favorite
  Register